Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Agastache
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoắc hương núi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGASTACHE Clayton & Gronov.

Cỏ hay bụi cây nhỏ. Thân vuông, nhẵn hay có lông. Lá mọc đối, nguyên hoặc xẻ răng cưa ở mép, thường có cuống. Cụm hoa dạng bông ở đỉnh cành, do các xim co hợp thành. Lá bắc tồn tại hay rụng sớm. Đài hình chuông hay hình ống, có 15 gân dọc, 2 môi: môi trên 3 thùy; môi dưới 2 thùy. Tràng thò dài hay ngắn khỏi đài, 2 môi: môi trên 2 thùy; môi dưới 3 thùy. Nhị 4, sinh sản, hướng về 2 phía; bao phấn 2 ô song song. Bầu nhẵn hay có lông ở đỉnh; vòi nhụy xẻ 2 thùy ngắn ở đỉnh. Quả thường có 3 góc.

Có tới 30 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á (Trung và Đông Á) và châu Mỹ (Bắc Mỹ tới Mêhicô). Ở Việt Nam có 1 loài : Agastache rugosa

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae

CÁC LOÀI
Agastache rugosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024