Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aganosma
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chè bông, Chè lông
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGANOSMA (Blume) G. Don

[Từ chữ Hy Lạp aganos: dịu, không hắc và osmé: mùi thơm]

Dây leo có nhựa mủ. Lá đơn, mọc đối. Cụm hoa ở ngọn và ở nách lá. Đài có cái thùy dài hơn ống; tràng có ống dài bằng cánh hoa, nhị đính ở gốc ống tràng và không thò ra ngoài. Quả đại choải ra thành góc tù hay bẹt, hạt có mào lông.

Có 10 loài ở Trung Quốc và vùng Ấn Độ - Mã Lai. Ở Việt Nam có 4 loài, được biết đến nhiều là: Aganosma acuminata

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Aganosma acuminata
Aganosma cymosa
Aganosma petelotii
Aganosma siamensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024