Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aganonerion
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dang, Dây dang
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGANONERION Pierre ex Spire

Dây leo có mủ trắng. Lá đơn, mọc đối. Chùy hoa ở ngọn; đài hoa có răng dài bằng ống; tràng có ống dài bằng hai lần cánh hoa; cánh hoa tròn, nhọn, có mũi; nhị đính ở gần đáy ống tràng; đĩa mật cao bằng bầu. Quả đại có gốc rộng; hạt có lông mào.

Có 1 loài ở Việt Nam : Aganonerion polymorphum

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Aganonerion polymorphum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024