Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Má đào hoa nhỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGAeschynanthus parviflorus

ẢNH

Aeschynanthus parviflorus 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Aeschynanthus parviflorus 1- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus parviflorus 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Aeschynanthus parviflorus 2- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus parviflorus 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Aeschynanthus parviflorus 3- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus parviflorus 4- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Aeschynanthus parviflorus 4- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus parviflorus 5- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Aeschynanthus parviflorus 5- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus parviflorus 6- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Aeschynanthus parviflorus 6- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus parviflorus 7- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Aeschynanthus parviflorus 7- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus parviflorus 8- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 8. Aeschynanthus parviflorus 8- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Aeschynanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024