Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aeschynanthus evrardii Pell.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Má đào evrard
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Aeschynanthus evrardii - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Aeschynanthus evrardii - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus evrardii 2 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Aeschynanthus evrardii 2 - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus evrardii 3 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Aeschynanthus evrardii 3 - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus evrardii 4 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Aeschynanthus evrardii 4 - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus evrardii 5 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Aeschynanthus evrardii 5 - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus evrardii 6 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Aeschynanthus evrardii 6 - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus evrardii 7 - SONHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Aeschynanthus evrardii 7 - SONHoang.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Aeschynanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024