Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aesandra
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xưng đào
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AESANDRA Pierre

Cây gỗ lớn có lá mọc chụm ở đầu cành. Chùm hoa ở đầu cành. Hoa có 4 lá đài thành 2 vòng, cái ở ngoài, cái ở trong; cánh hoa hợp thành ống với 11 - 15 thùy; số nhị gấp đôi số cánh hoa, bầu có 12 ô, nằm sâu trong vòi nhụy dài. Quả mọng chứa 5 - 6 hạt; hạt giàu phôi nhũ.

Nhiều tác giả xếp chi này vào chi Diploknema Pierre. Chi này gồm 7 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai. Ở Việt Nam có 1 loài :Aesandra dongnaiensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Sapotaceae

CÁC LOÀI
Aesandra dongnaiensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024