Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aerva
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau chua, Mao vĩ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AERVA Forssk.

[Có lẽ là tên ARập của cây]

Cỏ hay cây bụi thấp, có thân phủ đầy lông nhung. Lá ở phía gốc thường mọc so le (ít khi mọc đối) đôi khi mọc vòng ở phía trên của thân. Cụm hoa ở ngọn hay nách lá, thành bông dày đặc, hình trụ hay hình cầu, thành xim hay chùy, đơn hay kép; hoa đơn tính hay lưỡng tính. Lá bắc tồn tại bao quanh hoa; lá bắc con 2. Bao hoa gồm 4 - 5 phiến, có khi có lông len. Nhị 4 - 5, có chỉ nhị dính ở gốc thành ống ngắn, nhị lép dạng dùi. Bầu dẹp, không lông, noãn treo, vòi nhụy ngắn, đầu nhụy hình đầu hay chẻ đôi. Quả dạng túi, mở không đều; hạt 1, hình thận.

Có tới 10 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Cựu lục địa

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Amaranthaceae

CÁC LOÀI
Aerva lanata
Aerva sanguinolenta

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024