Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Adrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xuyên tâm liên; Công cộng; nguyên cọng; hùng bút; nhất kiến kỷ; khổ đảm cỏ; lâm hạch liên; khổ diệp
Tên khác: Justicia paniculata Burm.f.; Andrographis subspathulata C. B. Clarke;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae
Chi: Adrographis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024