Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Adina thanhoaensis T. N. Ninh
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thủ thanh hóa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Phân bố: Mới thấy ở Thanh Hóa (Yên Cát).Dn

g

sống và sinh thái: Gỗ. Gặp rải rác trong rừng thứ sinh. Ra hoa tháng 9-10.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Adina

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024