Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Adenium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sứ sa mạc, Sứ thái
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ADENIUM Roem. et Schult.

Cây có thân dày, chịu khô hạn, có nhựa mủ màu trắng. Lá đơn, nguyên, dễ rụng. Hoa to có cánh hợp tạo thành cụm hoa ở ngọn của cành rụng lá hay ở sát các lá. Quả đại.

Có 5 loài nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Phi và Ả Rập

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Adenium obesum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024