Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Adenia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sơ kinh, Thư diệp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ADENIA Forssk.

[Từ chữ aden: tuyến, do lá cây có tuyến]

Dây leo thân thảo hay hóa mộc, có tua cuốn (do những phần biến đổi của cụm hoa). Lá sớm rụng, mọc so le, có cuống, đơn, nguyên hay chia ra, có lá kèm thường rất tiêu giảm, tuyến ở cuống hay phiến và cuống thường dính làm một, có tuyến ở phiến và ở mép.

Cụm hoa luôn luôn là xim hai ngả ở nách lá, cuống chung của cụm hoa phát triển mang những nhánh khá mảnh, biến đổi thành tua cuốn ở đỉnh. Hoa khác gốc, cùng gốc hay đa tính, có khi lưỡng tính không đầy đủ, đều. Hoa đực nhiều hơn hoa cái. Đài hình ống có 5 thùy; 5 cánh hoa đính trên ống đài có vành với 5 phần phụ. Hoa đực có 5 nhị, bao phấn mở ô, bầu lép thường không cuống. Hoa cái có nhị lép, bầu có cuống, một ô với ba giá noãn, vòi ngắn, 3 đầu nhụy hình đầu. Quả nang thòng, có cuống với 3 van mở ô, hạt có áo hạt.

Gồm khoảng 93 loài của Cựu lục địa, chủ yếu ở châu Phi

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Passifloraceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024