Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Actinostemma
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bình trấp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACTINOSTEMMA Griff.

[Từ chữ Hy Lạp aktis, sinh cách là aktinos: tia, tia sáng và stemma: tràng hoa]

Cây thảo cùng gốc, ít khi khác gốc, có thân leo. Lá có phiến đơn, hình tim - mũi mác, nguyên hay chia thùy. Tua cuốn chẻ đôi, ít khi đơn.

Cụm hoa đực thành xim nhỏ, ít hoa, xếp hình sao. Đế hoa hình chén không sâu. Lá đài 5, tràng trải ra, 5 cánh hoa rời nhau. Nhị 5, rời, đính trên đĩa ở trung tâm. Hoa cái đơn độc, thành bó hoặc chùm. Bao hoa giống với hoa đực. Bầu hình cầu hay hình trứng, có khi sần sùi; 2 - 3 ô, chứa 2 - 4 noãn treo. Quả nhỏ, thành quả hộp mở bởi một đường nứt vòng; hạt 2 - 4, dẹp, hình trái xoan, không có cánh.

Gồm 3 - 4 loài ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt NamĐến Actinodaphne

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae

CÁC LOÀI
Actinostemma tenerum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024