Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Actinidia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương đào
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACTINIDIA Lindl.

[Từ chữ Hy Lạp Aktis: tia sáng và eidos: giống như]

Cây nhỡ leo, có khi mọc đứng. Lá rụng, mọc so le, đơn. Cây đa tính hay khác gốc; hoa mọc riêng lẻ, thành xim hay thành ngù; 5 lá đài; 5 cánh hoa; nhị và vòi nhụy nhiều. Quả dạng quả mọng.
Có hơn 30 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai. Ở Việt Nam có 6 loài. Thường nói đến là:

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Actinidiaceae

CÁC LOÀI
Actinidia callosa
Actinidia coriacea
Actinidia latifolia
Actinidia petelotii
Actinidia tonkinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024