Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Actephila
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Da gà
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACTEPHILA Blume

[Từ chữ Hy Lạp Aktis: tia sáng và philos: yêu, thích]

Cây nhỏ không có nhựa mủ. Lá đơn, mọc so le, có lông hay nhẵn.

Hoa xếp thành cụm nhỏ hoặc đơn độc ở nách lá, thường khác gốc. Các lá đài xếp lợp, cánh hoa 4 - 5 tồn tại. Hoa đực có nhị rời, nhụy lép đính ở giữa. Tuyến mật nằm đối diện với các lá đài. Quả nang.

Gồm 35 loài ở vùng Ấn Độ - Mã Lai, Trung Quốc và Bắc Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI
Actephila albidula
Actephila anthelmithica
Actephila daii
Actephila excelsa
Actephila longipediculata
Actephila macrantha
Actephila nitidula
Actephila pierrei
Actephila subsessilis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024