Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Acrostichum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng biển, Ráng dại
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACROSTICHUM L.

[Từ chữ Hy Lạp Akros: đỉnh và stichos: đường, dãy; các ổ túi bào tử tập hợp thành dãy ở một lá đặc biệt ở ngọn cây]

Dương xỉ mọc ở đầm lầy, có thân mọc đứng và các lá lược kép lông chim một lần. Các ổ túi bào tử phủ kín toàn bộ mặt dưới của lá.

Có 3 loài ở hầu khắp thế giớ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Pteridales
Họ: Pteridaceae

CÁC LOÀI
Acrostichum aureum
Acrostichum speciosum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024