Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Acorales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thạch xương bồ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Xương bồ (danh pháp khoa học: Acorales) là một bộ trong thực vật có hoa một lá mầm, chứa một họ duy nhất là họ Xương bồ (Acoraceae) với một chi duy nhất là chi Xương bồ (Acorus) gồm khoảng từ 2-4 tới 7-9 loài, tùy theo nguồn dữ liệu.

Chi Xương bồ theo truyền thống được đặt trong họ Ráy (Araceae). Tuy nhiên, các nghiên cứu hệ thống hóa phân tử gần đây cho rằng các loài xương bồ không có quan hệ họ hàng gần với họ Araceae hay bất kỳ họ thực vật một lá mầm nào khác, đã dẫn các nhà hệ thống hóa thực vật tới việc đặt chi này vào họ/bộ riêng của chính nó. Việc xếp đặt này hiện tại thiếu sự hỗ trợ từ các nghiên cứu hình thái học thực vật truyền thống, và một số nhà phân loại học vẫn đặt nó trong một phân họ của họ Ráy, thuộc về bộ Trạch tả (Alismatales).

Hệ thống APG II năm 2003 công nhận bộ này, ngắt nó ra khỏi bộ Alismatales và coi nó như là một nhóm có quan hệ chị em với tất cả các thực vật một lá mầm còn lại.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Acoraceae
Lemnaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024