Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Achyranthes
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ xước, Ngưu tất
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACHYRANTHES L.

Cây thảo sống dai, với thân thường hóa gỗ ở gốc. Lá mọc đối, nguyên có cuống. Cụm hoa ở ngọn, thành bông thưa hay mảnh, kéo dài với hoa và quả cách quãng; hoa lưỡng tính, đơn độc. Lá bắc tồn tại, bao quanh các hoa, lá bắc con 2, phát triển thành gai cứng. Cánh bao hoa 4 - 5 gần bằng nhau, dạng màng với một hoặc nhiều gân, tạo thành móc quanh quả. Nhị 2 - 5, có chỉ nhị dính ở gốc thành chén nhị thấp, bao phấn thuôn hay hình trứng; nhị lép 5, có răng hay vẩy xẻ tua. Bầu với chỉ có một noãn treo ở cuối một cán noãn dài; vòi dạng sợi; đầu nhụy nhỏ. Quả nang dạng túi không lông; hạt hình trứng.

Có 10 loài, 4 loài ở châu Phi, vài loài là cây toàn cầu.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Amaranthaceae

CÁC LOÀI
Achyranthes aspera
Achyranthes bidentata var. bidentata
Achyranthes bidentata var. longifolia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024