Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Aceraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thích (Phong, Tích thụ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AceraceaeJuss. 1789

Cây thân gỗ, ngọn non thường màu hồng nâu. Lá mọc đối, đơn nguyên hay chia thuỳ chân vịt, không lá kèm.

Hoa tập hợp ở đầu cành mẫu 5 hoặc 4; không có cánh hoa; Hoa đơn tính khác gốc.

Quả có 2 hạt hơi dẹt có cánh dài mỏng choãi ra hai bên

Thế giới có 2 / 150 loài, phân bố ở Toàn cầu, tập trung ở Trung Hoa.

Việt Nam có 1 chi (Acer), gần 20 loài

Phân loại: Họ này có quan hệ với Bồ hòn - Sapindaceae và họ Kẹn - Hippocastanaceae.

Công dụng: Làm cảnh và lấy gỗ (Acer spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales

CÁC CHI
Acer

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024