Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Acanthophippium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan chuông, Lan yên ngựa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACANTHOPHIPPIUM Blume

[Từ chữ Hy Lạp akantha: gai và ephippion: cái yên ngựa, do liên hệ đến hình dạng của cánh môi có 1 thùy giữa nguyên với 2 thùy bên song song và có răng trông giống cái yên ngựa]

Cây thảo địa sinh. Giả hành với nhiều lá rộng, gấp nếp có cuống dài.

Cụm hoa ở bên, thành chùm ngắn. Hoa không nhiều, to, cuống hoa dày lên sau khi hoa nở. Lá đài dính thành ống có đỉnh trải ra; các lá đài bên men trên cằm dài. Cánh hoa thẳng, hẹp hơn, không thò. Cánh môi có móng dài, ở cuối của cằm, chia 3 thùy, các thùy bên thẳng, thùy giữa nguyên; cột khoẻ, cằm dài, cong về phía trước. Bao phấn ở ngọn; nắp dạng mũ, có 2 thùy. Khối phấn 8, dính nhau.

Gồm 15 loài ở vùng nhiệt đới châu Á tới Phitgi

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI
Acanthophippium gougahense
Acanthophippium odoratum
Acanthophippium simplex
Acanthophippium striatum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024