Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Acalypha kerrii Craib
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tai tượng đá vôi; Tai tượng bông mảnh; tai tượng kerr; chanh châu
Tên khác: Acalypha acmophylla auct., non Hemsl.; A. heterostachya Gagnep.; A. siamensis Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Acalypha

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023