Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

KẾT QUẢ
21. Casearia balansae; Casearia balansae Gagnep. var. cuneifolia Gagnep.; C. villimba Merr.; C. petelotii Merr. - Loài
Cây bụi hay cây gỗ cao 1,5 đến 10m, nhánh có vỏ nâu hung, phủ lông mềm màu màu sét hay không lông. Lá dai, dày, hơi bóng và không lông, trừ trên các gân, ở mặt trên, màu hung và có lông mềm ở mặt dưới. …
 
22. Congea tomentosa; Calochlamys capitata C.Presl; Congea oblonga Pierre ex Dop; Congea petelotii Moldenke; Congea tomentosa var. nivea Munir;Congea tomentosa var. oblongifolia Schauer; Congea villosa (Roxb.) Wight; Congea villosa (Roxb.) Voigt; Roscoea villosa Roxb. - Loài
Cây nhỡ leo, cành có khía, phủ lông vàng. Lá có phiến hình trái xoan hay bầu dục, dài 6 -15cm, rộng 3 - 6cm, nhọn ở đầu, tù hoặc hình tim ở gốc, có lông xám trắng ở cả hai mặt, nhất là ở mặt dưới, gân …
 
23. Enicosanthellum petelotii; Polyalthia petelotii Merr.; Disepalum petelotii (Merr.) D. M. Johnson - Loài
Đặc điểm nhận dạng: Cây gỗ nhỏ, cao 2-5 m, cành non không có lông. Lá hình mác, nhọn ở cả 2 đầu, cỡ (8)10-15 x 2,5-4 cm, không có lông; gân bên khoảng 10 đôi, hơi rõ ở cả 2 mặt; cuống lá dài gần 1 cm. …
 
24. Enicosanthellum plagioneurum; Polyalthia plagioneurum Diels; Uvaria petelotii Exell; Disepalum plagioneurum (Diels) D.M. Johnson - Loài
Đặc điểm nhận dạng: Cây gỗ cao 10-15(25) m, đường kính có thể tới 30 cm, cành non không có lông. Lá mỏng, nhẵn, thuôn hoặc hình bầu dục, cỡ (6)8-15(18) x (3)4-5(6) cm, đầu lá có mũi ngắn, gốc lá hình …
 
25. Habenaria commelinifolia; Orchis commelinaefolia Roxb. - Loài
 
26. Habenaria dentata; Orchis dentata Sw., Habenaria geniculata D. Don - Loài
 
27. Habenaria falcatopetala; Habenaria stenopetala auct., non Lindl. - Loài
Habitat, phenology and conservation status Tuberiferous ephemerid geophyte. Old secondary mixed and coniferous submontane evergreen forests and woodlands with Pinus kesiya Gordon, commonly on steep open …
 
28. Habenaria limprichitii; Habenaria arietina auct., non Hook. f. - Loài
 
29. Habenaria lindleyana; Habenaria columbae Ridl., Habenaria macroptera Gagnep. - Loài
 
30. Habenaria lucida; Habenaria recurva Rolfe ex Downie - Loài
 
31. Habenaria malintana; Thelymitra malintana Blanco - Loài
 
32. Habenaria medioflexa; Habenaria trichochila Rolfe ex Downie, Habenaria myriotricha var. confluens Gagnep. - Loài
 
33. Habenaria pantlingiana; Habenaria stenopetala var. polytricha Hook. f., Habenaria polytricha (Hook. f.) Pradhan, non Rolfe, Habenaria seshagiriana A. N. Rao, Habenaria polytrichoides Aver. - Loài
 
34. Habenaria praetermissa; - Loài
 
35. Habenaria tonkinensis; - Loài
 
36. Oreocnide obovata; Debregeasia .obovata Wright, Villebrunea petelotii Gagnep., Villebrunea paradoxa Gagnep., Oreocnide obovata auct., non (Wright) Merr - Loài
 
37. Pecteilis henryi; Platanthera lacei Rolfe ex Downie, Habenaria bassacensis Gagnep., Habenaria lacei (Rolfe ex Downie) Gagnep., Pecteilis bassacensis (Gagnep.) T. Tang & F. T. Wang - Loài
 
38. Pecteilis susannae; Orchis susannae L., Habenaria susannae (L.) R. Br., Platanthera susannae (L.) Lindl. - Loài
 
39. Pellionia radicans; Procris radicans Sieb. & Zucc., Elatostema radicans (Sieb. & Zucc.) Wedd, Pellionia petelotii Gagnep, Pellionia radicans var. grande (Gagnep.) H. Schroter - Loài
 
40. Peristylus aristatus; Habenaria aristata (Lindl.) Hook. f. - Loài
 


Trang:   1  2  3 

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023