Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

KẾT QUẢ
21. Habenaria medioflexa; Habenaria trichochila Rolfe ex Downie, Habenaria myriotricha var. confluens Gagnep. - Loài
 
22. Habenaria pantlingiana; Habenaria stenopetala var. polytricha Hook. f., Habenaria polytricha (Hook. f.) Pradhan, non Rolfe, Habenaria seshagiriana A. N. Rao, Habenaria polytrichoides Aver. - Loài
 
23. Habenaria praetermissa; - Loài
 
24. Habenaria tonkinensis; - Loài
 
25. Pecteilis henryi; Platanthera lacei Rolfe ex Downie, Habenaria bassacensis Gagnep., Habenaria lacei (Rolfe ex Downie) Gagnep., Pecteilis bassacensis (Gagnep.) T. Tang & F. T. Wang - Loài
 
26. Pecteilis susannae; Orchis susannae L., Habenaria susannae (L.) R. Br., Platanthera susannae (L.) Lindl. - Loài
 
27. Peristylus aristatus; Habenaria aristata (Lindl.) Hook. f. - Loài
 
28. Peristylus calcaratus; Glossula calcarata Rolfe, Habenaria tentaculata auct., non Reichb. f. - Loài
 
29. Peristylus candidus; Habenaria geoffrayi Gagnep., Habenaria langbianensis Gagnep., Habenaria annamense Gagnep., Peristylus langbianensis (Gagnep.) T. Tang & F. T. Wang - Loài
 
30. Peristylus densus; Coelogyne densum Lindl., Habenaria buchneroides Schlechter, Habenaria evrardii Gagnep., Habenaria dankiaensis Gagnep., Glossula passerina Gagnep., Habenaria passerina (Gagnep.) T. Tang & F. T. Wang - Loài
 
31. Peristylus prainii; Habenaria prainii Hook. f.; Yunorchis pingbianensis Liu, Zhang & Li; Yoania pingbianensis (Z.J.Liu, G.Q.Zhang & M.H.Li) Yukawa & Freudenstein - Loài
The  flowers  are  described  as  “pale  brownish  white”,  and  on  the  same  sheet  is  a  sketch  by  Joseph Hooker  …
 


Trang:   1  2 

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024