Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Tiliacora triandra thuộc chi Tiliacora
 2. Tinospora crispa thuộc chi Tinospora
 3. Tinospora sagittata thuộc chi Tinospora
 4. Tinospora sinensis thuộc chi Tinospora
 5. Tirania purpurea thuộc chi Tirania
 6. Tirpitzia sinensis thuộc chi Tirpitzia
 7. Tithonia diversifolia thuộc chi Tithonia
 8. Tithonia tagetiflora thuộc chi Tithonia
 9. Toona ciliata thuộc chi Toona
 10. Toona sinensis thuộc chi Toona
 11. Toona sureni thuộc chi Toona
 12. Torenia asiatica thuộc chi Torenia
 13. Torenia benthamiana thuộc chi Torenia
 14. Torenia chevalieri thuộc chi Torenia
 15. Torenia concolor thuộc chi Torenia
 16. Torenia flava thuộc chi Torenia
 17. Torenia fournierii thuộc chi Torenia
 18. Torenia glabra thuộc chi Torenia
 19. Torenia hayatae thuộc chi Torenia
 20. Torenia laotica thuộc chi Torenia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024