Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Paspalum urvillei thuộc chi Paspalum
 2. Paspalum vaginatum thuộc chi Paspalum
 3. Passiflora caerulea thuộc chi Passiflora
 4. Passiflora cupiformis thuộc chi Passiflora
 5. Passiflora eberhardtii thuộc chi Passiflora
 6. Passiflora edulis thuộc chi Passiflora
 7. Passiflora foetida thuộc chi Passiflora
 8. Passiflora incarnata thuộc chi Passiflora
 9. Passiflora laurifolia thuộc chi Passiflora
 10. Passiflora moluccana thuộc chi Passiflora
 11. Passiflora pertriloba thuộc chi Passiflora
 12. Passiflora quadrangularis thuộc chi Passiflora
 13. Passiflora siamica thuộc chi Passiflora
 14. Passiflora suberosa thuộc chi Passiflora
 15. Passiflora sumatrana thuộc chi Passiflora
 16. Passiflora tonkinensis thuộc chi Passiflora
 17. Passiflora var. thuộc chi Passiflora
 18. Passiflora wilsonii thuộc chi Passiflora
 19. Patrinia hispida thuộc chi Patrinia
 20. Patrinia scabiosaefolia thuộc chi Patrinia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024