Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pteris venusta thuộc chi Pteris
 2. Pteris vittata thuộc chi Pteris
 3. Pteris wallichiana thuộc chi Pteris
 4. Pternopetalum nudicaule thuộc chi Pternopetalum
 5. Pterocarpus indicus thuộc chi Pterocarpus
 6. Pterocarpus macrocarpus thuộc chi Pterocarpus
 7. Pterocarya delavayi thuộc chi Pterocarya
 8. Pterocarya stenoptera thuộc chi Pterocarya
 9. Pterocaulon redolens thuộc chi Pterocaulon
 10. Pterocera leopardinum thuộc chi Pterocera
 11. Pterocera pallidum thuộc chi Pterocera
 12. Pteroceras semiteretifolium thuộc chi Pteroceras
 13. Pteroceras simondianum thuộc chi Pteroceras
 14. Pteroceras teres thuộc chi Pteroceras
 15. Pterocymbium dongnaiense thuộc chi Pterocymbium
 16. Pterocymbium tinctorium thuộc chi Pterocymbium
 17. Pterolobium integrum thuộc chi Pterolobium
 18. Pterolobium macropterum thuộc chi Pterolobium
 19. Pterolobium microphyllum thuộc chi Pterolobium
 20. Pterospermum acerifolium thuộc chi Pterospermum


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024