Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pteris ensiformis thuộc chi Pteris
 2. Pteris esquirolii thuộc chi Pteris
 3. Pteris fauriei thuộc chi Pteris
 4. Pteris finotii thuộc chi Pteris
 5. Pteris grevilleana thuộc chi Pteris
 6. Pteris henryi thuộc chi Pteris
 7. Pteris heteromorpha thuộc chi Pteris
 8. Pteris insignis thuộc chi Pteris
 9. Pteris khasyana thuộc chi Pteris
 10. Pteris langsonensis thuộc chi Pteris
 11. Pteris linearis thuộc chi Pteris
 12. Pteris longipes thuộc chi Pteris
 13. Pteris multifida thuộc chi Pteris
 14. Pteris oshimensis thuộc chi Pteris
 15. Pteris plumbea thuộc chi Pteris
 16. Pteris porphyrophlebia thuộc chi Pteris
 17. Pteris semipinnata thuộc chi Pteris
 18. Pteris squamaestipes thuộc chi Pteris
 19. Pteris tokioi thuộc chi Pteris
 20. Pteris tripartita thuộc chi Pteris


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024