Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pharbitis purpurea thuộc chi Pharbitis
 2. Pharbitis rubro- thuộc chi Pharbitis
 3. Phaseolus coccineus thuộc chi Phaseolus
 4. Phaseolus lunatus thuộc chi Phaseolus
 5. Phaseolus vulgaris thuộc chi Phaseolus
 6. Phaulopsis parviflora thuộc chi Phaulopsis
 7. Philodendron scandens thuộc chi Philodendron
 8. Philydrum lanuginosum thuộc chi Philydrum
 9. Phlogacanthus annamensis thuộc chi Phlogacanthus
 10. Phlogacanthus colaniae thuộc chi Phlogacanthus
 11. Phlogacanthus cornutus thuộc chi Phlogacanthus
 12. Phlogacanthus pubiflorus thuộc chi Phlogacanthus
 13. Phlogacanthus pyramygdalis thuộc chi Phlogacanthus
 14. Phlogacanthus turgidus thuộc chi Phlogacanthus
 15. Phlox drummondii thuộc chi Phlox
 16. Phoebe angustifolia thuộc chi Phoebe
 17. Phoebe attenuate thuộc chi Phoebe
 18. Phoebe cuneata thuộc chi Phoebe
 19. Phoebe hungmaoensis thuộc chi Phoebe
 20. Phoebe kunstleri thuộc chi Phoebe


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024