Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Perotis rara thuộc chi Perotis
 2. Persea americana thuộc chi Persea
 3. Persea coriacea thuộc chi Persea
 4. Persea odoratissima thuộc chi Persea
 5. Persea parvifolia thuộc chi Persea
 6. Petasites japonicus thuộc chi Petasites
 7. Petasites vietnamensis thuộc chi Petasites
 8. Petelotiella tonkinensis thuộc chi Petelotiella
 9. Petrea volubilis thuộc chi Petrea
 10. Petrocosmea condorensis thuộc chi Petrocosmea
 11. Petrosavia sakuraii thuộc chi Petrosavia
 12. Petrosavia stellaris thuộc chi Petrosavia
 13. Petroselinum crispum thuộc chi Petroselinum
 14. Petunia hybrida thuộc chi Petunia
 15. Phacellaria compressa thuộc chi Phacellaria
 16. Phacellaria gracilis thuộc chi Phacellaria
 17. Phacellaria tonkinensis thuộc chi Phacellaria
 18. Phaeanthus vietnamensis thuộc chi Phaeanthus
 19. Phaius baolocensis thuộc chi Phaius
 20. Phaius flavus thuộc chi Phaius


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024