Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Orophea polycarpa thuộc chi Orophea
 2. Orophea thorelii thuộc chi Orophea
 3. Orophea tonkinensis thuộc chi Orophea
 4. Oroxylum indicum thuộc chi Oroxylum
 5. Orthosiphon aristatus thuộc chi Orthosiphon
 6. Orthosiphon lanatus thuộc chi Orthosiphon
 7. Orthosiphon marmoritis thuộc chi Orthosiphon
 8. Orthosiphon rotundifolius thuộc chi Orthosiphon
 9. Orthosiphon rubicundus thuộc chi Orthosiphon
 10. Orthosiphon spiralis thuộc chi Orthosiphon
 11. Orthosiphon thymiflorus thuộc chi Orthosiphon
 12. Orthosiphon truncates thuộc chi Orthosiphon
 13. Orthosiphon velterii thuộc chi Orthosiphon
 14. Oryza granulata thuộc chi Oryza
 15. Oryza minuta thuộc chi Oryza
 16. Oryza ridleyi thuộc chi Oryza
 17. Oryza rufipogon thuộc chi Oryza
 18. Oryza sativa thuộc chi Oryza
 19. Osbeckia chinensis thuộc chi Osbeckia
 20. Osbeckia cinerea thuộc chi Osbeckia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024