Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Melodinus tournieri thuộc chi Melodinus
 2. Melodorum fruticosum thuộc chi Melodorum
 3. Melodorum indochinense thuộc chi Melodorum
 4. Melodorum kontumense thuộc chi Melodorum
 5. Melodorum vietnamense thuộc chi Melodorum
 6. Melororum hahnii thuộc chi Melororum
 7. Memecylon acuminatum thuộc chi Memecylon
 8. Memecylon angustifolium thuộc chi Memecylon
 9. Memecylon edule thuộc chi Memecylon
 10. Memecylon fruticosum thuộc chi Memecylon
 11. Memecylon ligustrinum thuộc chi Memecylon
 12. Memecylon lilacinum thuộc chi Memecylon
 13. Memecylon scutellatum thuộc chi Memecylon
 14. Mentha aquatica thuộc chi Mentha
 15. Mentha arvensis thuộc chi Mentha
 16. Mentha arvensis var. javanica thuộc chi Mentha
 17. Mentha canadensis thuộc chi Mentha
 18. Mentha rotundifolia thuộc chi Mentha
 19. Mentha spicata thuộc chi Mentha
 20. Mentha x piperita thuộc chi Mentha


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024