Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Litsea cubeba thuộc chi Litsea
 2. Litsea elongate thuộc chi Litsea
 3. Litsea eugenoides thuộc chi Litsea
 4. Litsea euosma thuộc chi Litsea
 5. Litsea ferruginea thuộc chi Litsea
 6. Litsea filipedunculata thuộc chi Litsea
 7. Litsea firma thuộc chi Litsea
 8. Litsea foveolata thuộc chi Litsea
 9. Litsea glutinosa thuộc chi Litsea
 10. Litsea grandifolia thuộc chi Litsea
 11. Litsea griffithii thuộc chi Litsea
 12. Litsea helferi thuộc chi Litsea
 13. Litsea impressnervis thuộc chi Litsea
 14. Litsea iteodaphne thuộc chi Litsea
 15. Litsea laevifolia thuộc chi Litsea
 16. Litsea lancifolia thuộc chi Litsea
 17. Litsea lancilimba thuộc chi Litsea
 18. Litsea longipes thuộc chi Litsea
 19. Litsea longistaminata thuộc chi Litsea
 20. Litsea mekongensis thuộc chi Litsea


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024