Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Ipomoea courchetii thuộc chi Ipomoea
 2. Ipomoea crassicaulis thuộc chi Ipomoea
 3. Ipomoea digitata thuộc chi Ipomoea
 4. Ipomoea eriocarpa thuộc chi Ipomoea
 5. Ipomoea fastigiata thuộc chi Ipomoea
 6. Ipomoea gracilis thuộc chi Ipomoea
 7. Ipomoea hederifolia thuộc chi Ipomoea
 8. Ipomoea horsfalliae thuộc chi Ipomoea
 9. Ipomoea involucrata thuộc chi Ipomoea
 10. Ipomoea longanensis thuộc chi Ipomoea
 11. Ipomoea macrantha thuộc chi Ipomoea
 12. Ipomoea maxima thuộc chi Ipomoea
 13. Ipomoea muricata thuộc chi Ipomoea
 14. Ipomoea obscura thuộc chi Ipomoea
 15. Ipomoea pes- thuộc chi Ipomoea
 16. Ipomoea pes-carprae thuộc chi Ipomoea
 17. Ipomoea polymorpha thuộc chi Ipomoea
 18. Ipomoea quamoclit thuộc chi Ipomoea
 19. Ipomoea sagittoides thuộc chi Ipomoea
 20. Ipomoea stolonifera thuộc chi Ipomoea


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024