Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Garcinia gaudichaudii thuộc chi Garcinia
 2. Garcinia hamburyi thuộc chi Garcinia
 3. Garcinia lanessanii thuộc chi Garcinia
 4. Garcinia mangostana thuộc chi Garcinia
 5. Garcinia merguensis thuộc chi Garcinia
 6. Garcinia multiflora thuộc chi Garcinia
 7. Garcinia oblongifolia thuộc chi Garcinia
 8. Garcinia oligantha thuộc chi Garcinia
 9. Garcinia oliveri thuộc chi Garcinia
 10. Garcinia poilanei thuộc chi Garcinia
 11. Garcinia tinctoria thuộc chi Garcinia
 12. Garnotia barbulata thuộc chi Garnotia
 13. Garrettia siamensis thuộc chi Garrettia
 14. Garuga pierrei thuộc chi Garuga
 15. Garuga pinnata thuộc chi Garuga
 16. Gastrochilus acutifolius thuộc chi Gastrochilus
 17. Gastrochilus bigibbus thuộc chi Gastrochilus
 18. Gastrochilus calceolaris thuộc chi Gastrochilus
 19. Gastrochilus hainanensis thuộc chi Gastrochilus
 20. Gastrochilus intermedius thuộc chi Gastrochilus


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024