Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Dioscorea kamoonensis thuộc chi Dioscorea
 2. Dioscorea kratica thuộc chi Dioscorea
 3. Dioscorea laurifolia thuộc chi Dioscorea
 4. Dioscorea membranacea thuộc chi Dioscorea
 5. Dioscorea nummularia thuộc chi Dioscorea
 6. Dioscorea oryzetorum thuộc chi Dioscorea
 7. Dioscorea paradoxa thuộc chi Dioscorea
 8. Dioscorea pentaphylla thuộc chi Dioscorea
 9. Dioscorea peperoides thuộc chi Dioscorea
 10. Dioscorea persimilis thuộc chi Dioscorea
 11. Dioscorea petelotii thuộc chi Dioscorea
 12. Dioscorea pierrei thuộc chi Dioscorea
 13. Dioscorea poilanei thuộc chi Dioscorea
 14. Dioscorea polyclados thuộc chi Dioscorea
 15. Dioscorea polyphylla thuộc chi Dioscorea
 16. Dioscorea pseudo-tomentosa thuộc chi Dioscorea
 17. Dioscorea scortechinii thuộc chi Dioscorea
 18. Dioscorea subcalva thuộc chi Dioscorea
 19. Dioscorea velutipes thuộc chi Dioscorea
 20. Dioscorea zingiberensis thuộc chi Dioscorea


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024