Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Dioscorea alata thuộc chi Dioscorea
 2. Dioscorea arachidna thuộc chi Dioscorea
 3. Dioscorea bonii thuộc chi Dioscorea
 4. Dioscorea brevipetiolata thuộc chi Dioscorea
 5. Dioscorea bulbifera thuộc chi Dioscorea
 6. Dioscorea cambodiana thuộc chi Dioscorea
 7. Dioscorea chingii thuộc chi Dioscorea
 8. Dioscorea cirrhosa thuộc chi Dioscorea
 9. Dioscorea collettii thuộc chi Dioscorea
 10. Dioscorea craibiana thuộc chi Dioscorea
 11. Dioscorea decipiens thuộc chi Dioscorea
 12. Dioscorea deltoidea thuộc chi Dioscorea
 13. Dioscorea depauperata thuộc chi Dioscorea
 14. Dioscorea dissimulans thuộc chi Dioscorea
 15. Dioscorea esculenta thuộc chi Dioscorea
 16. Dioscorea glabra thuộc chi Dioscorea
 17. Dioscorea hemsleyi thuộc chi Dioscorea
 18. Dioscorea hispida thuộc chi Dioscorea
 19. Dioscorea intempestiva thuộc chi Dioscorea
 20. Dioscorea japonica thuộc chi Dioscorea


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024