Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Calanthe densiflora thuộc chi Calanthe
 2. Calanthe duyana thuộc chi Calanthe
 3. Calanthe herbacea thuộc chi Calanthe
 4. Calanthe leonidii thuộc chi Calanthe
 5. Calanthe lyroglossa thuộc chi Calanthe
 6. Calanthe mannii thuộc chi Calanthe
 7. Calanthe nguyenthinhii thuộc chi Calanthe
 8. Calanthe pachystalix thuộc chi Calanthe
 9. Calanthe petelotiana thuộc chi Calanthe
 10. Calanthe puberula thuộc chi Calanthe
 11. Calanthe rubens thuộc chi Calanthe
 12. Calanthe succedanea thuộc chi Calanthe
 13. Calanthe sylvatica thuộc chi Calanthe
 14. Calanthe triplicata thuộc chi Calanthe
 15. Calanthe velutina thuộc chi Calanthe
 16. Calanthe vestita thuộc chi Calanthe
 17. Calanthea ornata thuộc chi Calathea
 18. Calathea allovia thuộc chi Calathea
 19. Calathea lietzei thuộc chi Calathea
 20. Calbistemon citrinus thuộc chi Calbistemon


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024