Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Camellia lutescens thuộc chi Camellia
 2. Camellia maiana thuộc chi Camellia
 3. Camellia megasepala thuộc chi Camellia
 4. Camellia murauchii thuộc chi Camellia
 5. Camellia nematodea thuộc chi Camellia
 6. Camellia nervosa thuộc chi Camellia
 7. Camellia oconoriana thuộc chi Camellia
 8. Camellia oleifera thuộc chi Camellia
 9. Camellia petelotii thuộc chi Camellia
 10. Camellia piquetiana thuộc chi Camellia
 11. Camellia pleurocarpa thuộc chi Camellia
 12. Camellia pubicosta thuộc chi Camellia
 13. Camellia quangcuongii thuộc chi Camellia
 14. Camellia rosmannii thuộc chi Camellia
 15. Camellia sasanqua thuộc chi Camellia
 16. Camellia sinensis thuộc chi Camellia
 17. Camellia sinensis var. assamica thuộc chi Camellia
 18. Camellia sonthaiensis thuộc chi Camellia
 19. Camellia tonkinensis thuộc chi Camellia
 20. Camellia tsaii thuộc chi Camellia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024