Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Bambusa agrestis thuộc chi Bambusa
 2. Bambusa aurinuda thuộc chi Bambusa
 3. Bambusa balcooa thuộc chi Bambusa
 4. Bambusa bambos thuộc chi Bambusa
 5. Bambusa beecheyana thuộc chi Bambusa
 6. Bambusa blumeana thuộc chi Bambusa
 7. Bambusa chungii thuộc chi Bambusa
 8. Bambusa dissimulator thuộc chi Bambusa
 9. Bambusa fax thuộc chi Bambusa
 10. Bambusa flexuosa thuộc chi Bambusa
 11. Bambusa gibba thuộc chi Bambusa
 12. Bambusa glaucescens thuộc chi Bambusa
 13. Bambusa latiflora thuộc chi Bambusa
 14. Bambusa lineata thuộc chi Bambusa
 15. Bambusa longispiculata thuộc chi Bambusa
 16. Bambusa multiplex thuộc chi Bambusa
 17. Bambusa nutans thuộc chi Bambusa
 18. Bambusa pallida thuộc chi Bambusa
 19. Bambusa pierreana thuộc chi Bambusa
 20. Bambusa procera thuộc chi Bambusa


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024