Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Vaccinium thuộc họ Ericaceae
 2. Valeriana thuộc họ Valerianaceae
 3. Vallaris thuộc họ Apocynaceae
 4. Vallisneria thuộc họ Hydrocharitaceae
 5. Vanda thuộc họ Orchidaceae
 6. Vandopsis thuộc họ Orchidaceae
 7. Vania thuộc họ Orchidaceae
 8. Vanilla thuộc họ Orchidaceae
 9. Vatica thuộc họ Dipterocarpaceae
 10. Veitchia thuộc họ Arecaceae
 11. Ventilago thuộc họ Rhamnaceae
 12. Verbena thuộc họ Verbenaceae
 13. Vernicia thuộc họ Euphorbiaceae
 14. Vernonia thuộc họ Asteraceae
 15. Veronica thuộc họ Scrophulariaceae
 16. Vetiveria thuộc họ Poaceae
 17. Viburnum thuộc họ Caprifoliaceae
 18. Vicia thuộc họ Fabaceae
 19. Vietnamocalamus thuộc họ Poaceae
 20. Vietnamocasia thuộc họ Araceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024