Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Ucifera thuộc họ Orchidaceae
 2. Ulmus thuộc họ Ulmaceae
 3. Uncaria thuộc họ Rubiaceae
 4. Uncifera thuộc họ Orchidaceae
 5. Uraria thuộc họ Fabaceae
 6. Urceola thuộc họ Apocynaceae
 7. Urena thuộc họ Malvaceae
 8. Urginea thuộc họ Hyacinthaceae
 9. Urobotrya thuộc họ Opiliaceae
 10. Urochloa thuộc họ Poaceae
 11. Urophyllum thuộc họ Rubiaceae
 12. Urtica thuộc họ Urticaceae
 13. Utriculaira thuộc họ Lentibulariaceae
 14. Uvaria thuộc họ Annonaceae
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024