Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Tournefortia thuộc họ Boraginaceae
 2. Toxicodendron thuộc họ Anacardiaceae
 3. Toxocarpus thuộc họ Asclepiadaceae
 4. Trachelospermum thuộc họ Apocynaceae
 5. Trachycarpus thuộc họ Arecaceae
 6. Trachyspermum thuộc họ Apiaceae
 7. Tradescantia thuộc họ Commelinaceae
 8. Tradescentia thuộc họ Commelinaceae
 9. Tragia thuộc họ Euphorbiaceae
 10. Tragus thuộc họ Poaceae
 11. Trapa thuộc họ Trapaceae
 12. Trema thuộc họ Ulmaceae
 13. Trevesia thuộc họ Araliaceae
 14. Trewia thuộc họ Euphorbiaceae
 15. Triadica thuộc họ Euphorbiaceae
 16. Trianthema thuộc họ Aizoaceae
 17. Trias thuộc họ Orchidaceae
 18. Tribulus thuộc họ Zygophyllaceae
 19. Trichilia thuộc họ Meliaceae
 20. Trichodesma thuộc họ Boraginaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024