Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Tabebuia thuộc họ Bignoniaceae
 2. Tabernaemontana thuộc họ Apocynaceae
 3. Tacca thuộc họ Taccaceae
 4. Tadehagi thuộc họ Fabaceae
 5. Taeniophyllum thuộc họ Orchidaceae
 6. Taenitis thuộc họ Adiantaceae
 7. Tagetes thuộc họ Asteraceae
 8. Tainia thuộc họ Orchidaceae
 9. Talinum thuộc họ Portulacaceae
 10. Tamarindus thuộc họ Caesalpiniaceae
 11. Tamarix thuộc họ Tamaricaceae
 12. Tapiscia thuộc họ Staphyleaceae
 13. Taraxacum thuộc họ Asteraceae
 14. Tarenna thuộc họ Rubiaceae
 15. Tarphochlamys thuộc họ Acanthaceae
 16. Tarrietia thuộc họ Sterculiaceae
 17. Tavaresia thuộc họ Asclepiadaceae
 18. Taxillus thuộc họ Loranthaceae
 19. Taxodium thuộc họ Taxodiaceae
 20. Tecoma thuộc họ Bignoniaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024