Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Platanthera thuộc họ Orchidaceae
 2. Platanus thuộc họ Platanaceae
 3. Platea thuộc họ Icacinaceae
 4. Platycarya thuộc họ Juglandaceae
 5. Platycerium thuộc họ Polypodiaceae
 6. Platycodon thuộc họ Campanulaceae
 7. Plectocomia thuộc họ Arecaceae
 8. Plectocomiopsis thuộc họ Arecaceae
 9. Plectranthus thuộc họ Lamiaceae
 10. Pleiblastus thuộc họ Poaceae
 11. Pleioblastus thuộc họ Poaceae
 12. Pleiogynium thuộc họ Anacardiaceae
 13. Pleione thuộc họ Orchidaceae
 14. Pleocnemia thuộc họ Dryopteridaceae
 15. Pluchea thuộc họ Asteraceae
 16. Plumbago thuộc họ Plumbaginaceae
 17. Plumeria thuộc họ Apocynaceae
 18. Pneumatopteris thuộc họ Thelypteridaceae
 19. Poa thuộc họ Poaceae
 20. Podocapus thuộc họ Podocarpaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024