Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pileostegia thuộc họ Hydrangeaceae
 2. Pimpinella thuộc họ Apiaceae
 3. Pinanga thuộc họ Arecaceae
 4. Pinus thuộc họ Pinaceae
 5. Piper thuộc họ Piperaceae
 6. Piperopteris thuộc họ Lomariopsidaceae
 7. Pistacia thuộc họ Anacardiaceae
 8. Pistia thuộc họ Araceae
 9. Pisum thuộc họ Fabaceae
 10. Pitecolobium thuộc họ Mimosaceae
 11. Pittosporopsis thuộc họ Icacinaceae
 12. Pittosporum thuộc họ Pittosporaceae
 13. Pityrograma thuộc họ Adiantaceae
 14. Placobium thuộc họ Fabaceae
 15. Plagiogyra thuộc họ Plagiogyriaceae
 16. Plagiogyria thuộc họ Plagiogyriaceae
 17. Plagispetalum thuộc họ Melastomataceae
 18. Planchonella thuộc họ Sapotaceae
 19. Plantago thuộc họ Plantaginaceae
 20. Plantanus thuộc họ Platanaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024