Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Phreatia thuộc họ Orchidaceae
 2. Phryma thuộc họ Phrymaceae
 3. Phrynium thuộc họ Marantaceae
 4. Phyla thuộc họ Verbenaceae
 5. Phylacium thuộc họ Fabaceae
 6. Phyllagathis thuộc họ Melastomataceae
 7. Phyllanthus thuộc họ Euphorbiaceae
 8. Phyllocyclus thuộc họ Gentianaceae
 9. Phyllodium thuộc họ Fabaceae
 10. Phyllostachys thuộc họ Poaceae
 11. Phymatosorus thuộc họ Polypodiaceae
 12. Physalis thuộc họ Solanaceae
 13. Phytocrene thuộc họ Icacinaceae
 14. Phytolacca thuộc họ Phytolaccaceae
 15. Picrasma thuộc họ Simaroubaceae
 16. Picria thuộc họ Scrophulariaceae
 17. Picris thuộc họ Asteraceae
 18. Pieris thuộc họ Ericaceae
 19. Pierranthus thuộc họ Scrophulariaceae
 20. Pilea thuộc họ Urticaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024