Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Petroselinum thuộc họ Apiaceae
 2. Petunia thuộc họ Solanaceae
 3. Phacellaria thuộc họ Santalaceae
 4. Phacelurus thuộc họ Poaceae
 5. Phaeanthus thuộc họ Annonaceae
 6. Phaius thuộc họ Orchidaceae
 7. Phalaenopsis thuộc họ Orchidaceae
 8. Phalaris thuộc họ Poaceae
 9. Pharbitis thuộc họ Convolvulaceae
 10. Phaseolus thuộc họ Fabaceae
 11. Phaulopsis thuộc họ Acanthaceae
 12. Philodendron thuộc họ Araceae
 13. Philydrum thuộc họ Philydraceae
 14. Phlogacanthus thuộc họ Acanthaceae
 15. Phlox thuộc họ Polemoniaceae
 16. Phoebe thuộc họ Lauraceae
 17. Phoenix thuộc họ Arecaceae
 18. Pholidota thuộc họ Orchidaceae
 19. Photinia thuộc họ Rosaceae
 20. Phragmites thuộc họ Poaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024