Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pegia thuộc họ Anacardiaceae
 2. Pelargonium thuộc họ Geraniaceae
 3. Pelatantheria thuộc họ Orchidaceae
 4. Peliosanthes thuộc họ Convallariaceae
 5. Pellacalyx thuộc họ Rhizophoraceae
 6. Pellaea thuộc họ Adiantaceae
 7. Pellionia thuộc họ Urticaceae
 8. Peltophorum thuộc họ Caesalpiniaceae
 9. Pemphis thuộc họ Lythraceae
 10. Pennilabium thuộc họ Orchidaceae
 11. Pennisetum thuộc họ Poaceae
 12. Pentace thuộc họ Tiliaceae
 13. Pentanema thuộc họ Asteraceae
 14. Pentapanax thuộc họ Araliaceae
 15. Pentapetes thuộc họ Sterculiaceae
 16. Pentaphragma thuộc họ Pentaphragmataceae
 17. Pentaphylax thuộc họ Pentaphylacaceae
 18. Pentaphyllax thuộc họ Pentaphylacaceae
 19. Pentasachme thuộc họ Asclepiadaceae
 20. Pentasacme thuộc họ Asclepiadaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024