Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Psilotrichum thuộc họ Amaranthaceae
 2. Psilotum thuộc họ Psilotaceae
 3. Psophocarpus thuộc họ Fabaceae
 4. Psychotria thuộc họ Rubiaceae
 5. Pteridium thuộc họ Dennstaedtiaceae
 6. Pteridrys thuộc họ Dryopteridaceae
 7. Pteris thuộc họ Pteridaceae
 8. Pternopetalum thuộc họ Apiaceae
 9. Pterocarpus thuộc họ Fabaceae
 10. Pterocarya thuộc họ Juglandaceae
 11. Pterocaulon thuộc họ Asteraceae
 12. Pterocera thuộc họ Orchidaceae
 13. Pteroceras thuộc họ Orchidaceae
 14. Pterocymbium thuộc họ Sterculiaceae
 15. Pterolobium thuộc họ Caesalpiniaceae
 16. Pterospermum thuộc họ Sterculiaceae
 17. Pterygocalyx thuộc họ Gentianaceae
 18. Ptychopyxis thuộc họ Euphorbiaceae
 19. Ptychosperma thuộc họ Arecaceae
 20. Ptyssiglottis thuộc họ Acanthaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024