Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Prunus thuộc họ Rosaceae
 2. Pseudechinochlaena thuộc họ Poaceae
 3. Pseudechinolaena thuộc họ Poaceae
 4. Pseuderanthemum thuộc họ Acanthaceae
 5. Pseudo-ephantopus thuộc họ Asteraceae
 6. Pseudobambusa thuộc họ Poaceae
 7. Pseudodissochaeta thuộc họ Melastomataceae
 8. Pseudodracontium thuộc họ Araceae
 9. Pseudopanax thuộc họ Araliaceae
 10. Pseudopogonatherum thuộc họ Poaceae
 11. Pseudoraphis thuộc họ Poaceae
 12. Pseudosarcolobus thuộc họ Asclepiadaceae
 13. Pseudosasa thuộc họ Poaceae
 14. Pseudosorghum thuộc họ Poaceae
 15. Pseudotsuga thuộc họ Pinaceae
 16. Pseudoxytenanthera thuộc họ Poaceae
 17. Pseuduvaria thuộc họ Annonaceae
 18. Psidium thuộc họ Myrtaceae
 19. Psiloesthes thuộc họ Acanthaceae
 20. Psilotrichopsis thuộc họ Amaranthaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024