Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Portulaca thuộc họ Portulacaceae
 2. Potameia thuộc họ Lauraceae
 3. Potamogeton thuộc họ Potamogetonaceae
 4. Pothos thuộc họ Araceae
 5. Pottsia thuộc họ Apocynaceae
 6. Pouteria thuộc họ Sapotaceae
 7. Pouzolzia thuộc họ Urticaceae
 8. Pratia thuộc họ Campanulaceae
 9. Pratica thuộc họ Lobeliaceae
 10. Premna thuộc họ Verbenaceae
 11. Prenanthes thuộc họ Asteraceae
 12. Primula thuộc họ Primulaceae
 13. Primulina thuộc họ Gesneriaceae
 14. Prismatomeris thuộc họ Rubiaceae
 15. Pristiglottis thuộc họ Orchidaceae
 16. Procris thuộc họ Urticaceae
 17. Pronephrium thuộc họ Thelypteridaceae
 18. Prosaptia thuộc họ Polypodiaceae
 19. Protium thuộc họ Burseraceae
 20. Prunella thuộc họ Lamiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024